Hvorfor Ventilen?

Ventilen er et møte på fredager som eksisterer fordi vi brenner for å lære mer om oss selv og våre kollegaer, og fordi dette også fører til et mer inspirerende, effektivt, lønnsomt og bærekraftig selskap.

Hva er Ventilen?

Ventilen er teamets tid for gode samtaler som krever at vi gir av oss selv, er sårbare og nysgjerrige. Vi skal være modige nok til å tørre å stå i identifisering og løsning av problemer, selv om det blåser på det sterkeste. Det krever at vi på fryktløst vis tør å eie og endre våre meninger, og at vi lytter med samme lidenskap som vi selv ønsker å bli lyttet til. Ventilen er et forum hvor vi møter opp med åpne hjerter, for å tjene hverandre og vårt felles beste, ikke våre egne egoer.

*Across all of our data there’s not a shred of empirical evidence that vulnerability is weakness. Are vulnerable experiences easy? No. Can they make us feel anxious and uncertain? Yes. Do they want us to self-protect? Always. Does showing up for these experiences with a whole heart and no armor require courage? Absolutely.

Brené Brown, 2018*

Hvordan fungerer det?

Setup: Vi sitter på stoler i en sirkel, eller rundt et bord på et sted hvor vi ikke forstyrres av andre mennesker. Ventilen kan gjerne gjennomføres over video. Da er det en fordel om teamet kjenner hverandre fra før. I tillegg anbefaler vi at det over video brukes ekstra tid på Check-in, og at det settes av 90 minutter til hele Ventilen.

Del 1: Check-in

En etter en får hver person fortelle kort om hva de tar med seg inn i Ventilen. Dette gjør vi for å gi hverandre et bedre bilde av hvem vi er akkurat i dag. Her pleier vi å sette et trigger-spørsmål som alle svarer på. Et eksempel: “Hva kan det være greit for resten av teamet å vite for å forstå hvem du er i dag?”

Del 2: Refleksjon (ca 5 min)

Hver deltaker sørger for å ha noe å skrive med. Det settes på en rolig og avslappende sang som varer rundt 5 minutter. I løpet av sangen skal deltakerne i stillhet tenke og skrive ned de tingene de har mot til å ta opp i dag. Det kan være feedback til teamet om hva de føler, et irritasjonsmoment, et ønske om en forandring, eller noe helt annet. Personen som tar opp et tema velger selv om personen ønsker diskusjon på det som blir sagt.

Del 3: Ventilen (~45 - 60 min)

En person av gangen tar opp et av de ønskede punktene sine. Dette fortsetter til det er tomt for ting som tas opp, eller det er naturlig å avslutte.

[Alternativt] Del 4: Check-out

Det er lov å be om en utsjekk hvis du ønsker dette.