<aside> <img src="/icons/code_gray.svg" alt="/icons/code_gray.svg" width="40px" /> I denne guiden lærer du hva nocode er, og hvordan brukervennlige nocode- og lowcode-verktøy bidrar til mer effektiv utvikling hos norske selskaper.

Guiden er skrevet av en gjeng i Braver som i flere år har brukt nocode og lowcode til å få nye digitale produkter og tjenester raskt til markedet alene og sammen med kunder. Ta gjerne kontakt med oss på [email protected], eller ring Christer på 40052503 hvis du vil ta en lavkodeprat.

</aside>

https://www.loom.com/share/48e07b0b33854b3d917414d3002fb246?from_recorder=1&focus_title=1

“The future of coding is no coding at all.” — Chris Wanstrath, CEO @ GitHub.

Innholdsfortegnelse

  1. Hva er nocode, lowcode og lavkode?
  2. Fordeler og ulemper med lavkode
  3. De to beste bruksområdene for lavkode
  4. Våre anbefalinger: De beste lavkodeverktøyene på markedet
  5. Hvordan norske selskaper bruker lavkodeverktøy i dag

Hva er nocode?

Nocode-verktøy” er et sett av moderne, digitale verktøy som gjør det mulig å utvikle apper og softwareprogrammer uten å skrive kode selv.

I stedet for tradisjonell skrive-basert koding, så har du muligheten til å gjøre mye av utviklingen visuelt og klikkbasert. Drag-and-drop er et beskrivende uttrykk for denne måten å jobbe med apputvikling på.

Dette tilgjengeliggjør utvikling også for ikke-tekniske personer som ikke kan avanserte programmeringsspråk. Det betyr at det som tidligere ofte var en todelt og separat prosess, design og utvikling, i mange tilfeller nå kan slås sammen til én prosess, som kan utføres av én og samme person.

En ikke-teknisk person som eksempelvis jobber med forretningsutvikling eller markedsføring, vil dermed kunne utvikle en funksjonell applikasjon, nettside eller andre softwareløsninger uten å måtte bruke årevis på å lære seg forskjellige programmeringsspråk først.

Med nocode og lowcode er ikke tilgangen på softwareutviklere lenger en flaskehals for å kunne utvikle gode softwareløsninger – det gir naturligvis enorme muligheter for innovasjon, nyskaping og nye forretningsmodeller.